ALGEMENE VOORWAARDEN en privacyverklaring

Algemene Voorwaarden Picture Your Moment Photography

Algemene voorwaarden Picture Your Moment

Artikel 1. Definities

 1. Offerte: Alle aanbiedingen van de Fotograaf aan opdrachtgever waarmee een overeenkomst wordt aangegaan.
 2. Overeenkomst: Afspraken tussen Fotograaf en opdrachtgever.
 3. Opdracht: Dienst of producten die door Fotograaf geleverd zullen worden.
 4. Fotograaf: Tanja Lammerse van Picture Your Moment Photography, KVK 60360127, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 5. Opdrachtgever: De persoon waarmee de Fotograaf de overeenkomst heeft gesloten, tevens aannemer van de algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 2. Toepassing

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afgenomen diensten bij Fotograaf, alsmede op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Expliciete wensen van de opdrachtgever, welke niet in de voorwaarden staan, gelden alleen indien schriftelijk vastgelegd en ondertekend door Fotograaf.

Artikel 3. Aanbod

 1. Prijzen incl. BTW staan vermeld op de website.
 2. Opdrachten welke niet vernoemd zijn op de website zullen overlegd worden door middel van een offerte of prijsopgave via de post of mail.
 3. Offerte is geldig tot 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Offertes

 1. Indien opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, dient dit schriftelijk vastgelegd te worden door middel van het ondertekenen en retour zenden van de offerte.
 2. Fotograaf houdt zich het recht een opdracht te weigeren indien er ná de gemaakte afspraken, nieuwe informatie beschikbaar komt waardoor uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar blijkt.
 3. Wijzigingen na aanvaarding van offerte dienen schriftelijk overlegd en getekend te worden en kan alleen gewijzigd worden als beide partijen akkoord gaan. Fotograaf kan hierbij de prijsopgave aanpassen.
 4. Beëindiging van de overeenkomst/offerte dient binnen 14 dagen van tevoren schriftelijk aangegeven te worden. Een al gedane aanbetaling komt ter compensatie van de gereserveerde tijd en datum. Opdrachtgever dient opnieuw een aanbetaling te doen bij een nieuwe opdracht/reservering. Bij gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, geldt een andere regeling. Onder gegronde redenen voor het annuleren valt; ernstige ziekte van de opdrachtgever, overlijden van de opdrachtgever of overlijden van de naaste familieleden van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient voor terugbetaling van de aanbetaling een rouwkaart te overleggen.
 5. Bij afspraken geldt ten aller tijde dat wanneer de fotograaf door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, de fotograaf daar niet verantwoordelijk voor is. Wel wordt er, indien mogelijk naar een passende oplossing dan wel vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontvangt opdrachtgever de (aan)betaling binnen 5 werkdagen terug.

Artikel 5. Cadeaubonnen

 1. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
 2. Geldigheidsduur van de cadeaubon staat vermeld op de cadeaubon zelf. Indien deze datum verstreken is, vervalt de waarde van de cadeaubon per direct.
 3. Cadeaubon zijn alleen geldig op vertoon van de cadeaubon.
 4. Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van Picture Your Moment Photography.
 5. Er kunnen geen rechten ontleed worden aan de uiterste datum van de cadeaubon

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot/reportage.
 3. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder het instrueren van andere aanwezigen.

Artikel 7. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, alleen geschatte levertijden.
 2. Fotograaf hanteert bij de fotoshoot, tenzij anders overeengekomen, een levertijd van maximaal 2 weken, buiten vakantieperiodes.
 3. Fotograaf hanteert bij opdrachten d.m.v. een offerte, tenzij anders overeengekomen, een levertijd van maximaal 2 maanden, buiten vakantieperiodes.
 4. Digitale foto's uit de fotoshoot zullen ter inzage worden aangeboden via Pixieset. Dit is een online galerij waar opdrachtgever de foto's kan selecteren welke opdrachtgever wenst te ontvangen. Opdrachtgever heeft 1 maand te tijd om de selectie door te geven.
 5. Extra digitale bestanden kunnen worden bijbesteld. Indien erbij besteld wordt, zal de fotograaf eerst een factuur mailen. Na betaling van de factuur hanteren wij een levertijd van 48 uur. Tenzij anders overeengekomen.
 6. Bij een fotoshoot is het mogelijk om tegen meerprijs de digitale bestanden eerder te ontvangen. Levering van de online galerij is dan binnen maximaal 2 dagen.
 7. Indien de levertijd onverhoopt niet behaald kan worden, zal fotograaf de opdrachtgever hierover berichten.
 8. Fotograaf levert de digitale bestanden van de fotoshoot via WeTransfer. Deze digitale bestanden dient opdrachtgever te binnen 1 week te downloaden. Hierna komt de link voor de download te vervallen. Het opnieuw toezenden van de digitale bestanden kan administratiekosten met zich meebrengen.
 9. Fotograaf levert de digitale bestanden van opdrachten overlegt d.m.v. een offerte via USB of Cd-rom.

Artikel 8. Foto producten

 1. Albums die aangeboden worden bij de producten, worden naar style van de fotograaf opgezet.
 2. Indien opdrachtgever een album naar eigen wens wil laten maken, worden hier kosten voor in rekening gebracht. Opdrachtgever ontvangt dan eerst een preview voordat het album daadwerkelijk besteld wordt. Album kan qua inhoud en design helemaal naar wens gemaakt worden.
 3. Indien opdrachtgever niet tevreden is met een reeds geleverd album, kan het album tegen vergoeding aangepast worden. De kosten hiervan zijn gelijk aan de lopende prijslijst van onze albums.
 4. Bestelde foto producten die bij de fotograaf zijn ontvangen, dienen te worden opgehaald door de opdrachtgever in de studio. Producten kunnen ook verzonden worden tegen vergoeding van de verzendkosten. Verzending is altijd op eigen risico. Wij verzenden altijd met Track&Trace.
 5. Foto afdrukken op welk materiaal dan ook, wordt eerst gecontroleerd door de fotograaf. Zodra opdrachtgever niet tevreden is, dient dit direct bij ontvangst gemeld te worden. Fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij verzending van het product.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden en vergoeding

 1. Indien door beide partijen geen vergoeding is overeengekomen, worden de prijzen vernoemd op de website, gehanteerd.
 2. Bij reservering van de opdracht wordt een aanbetaling gehanteerd. De aanbetaling zal 30% van het oorspronkelijke bedrag bedragen.
 3. Bij een fotoshoot dient opdrachtgever direct na de fotoshoot het openstaande bedrag te voldoen. Dit kan per pin of cash.
 4. Betalingstermijn van een factuur bedraagt 5 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld.
 5. Indien fotograaf aanzienlijk hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke noodzakelijk waren zal fotograaf deze doorberekenen aan de opdrachtgever. Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever.
 6. Alle door de fotograaf genoemde prijzen zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld.
 7. Bij opdrachten op locatie wordt een reiskostenvergoeding van €0,35 p/km in rekening gebracht.
 8. Bij reistijden langer dan een half uur zal ook een uurtarief van €25,- p/uur in rekening gebracht worden.
 9. Prijzen en offertes genoemd door fotograaf zijn exclusief eventuele reistijd, - parkeer, - e/o entreekosten. Deze kosten zijn voor opdrachtgever.

Artikel 10. Annuleren e/o verplaatsen van een opdracht

 1. Annulering of een wens tot verplaatsing van een fotoshoot dient zo spoedig mogelijk aangegeven te worden. Verplaatsing is niet altijd mogelijk.
 2. Bij annulering van een fotoshoot komt een gedane aanbetaling ter compensatie van de gereserveerde tijd en datum.
 3. Bij gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, geldt een andere regeling. Onder gegronde redenen valt; ernstige ziekte van de opdrachtgever, overlijden van de opdrachtgever of overlijden van de naaste familieleden van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient voor terugbetaling van de aanbetaling een rouwkaart te overleggen.
 4. Bij annulering door gegronde reden zal de fotograaf binnen 5 (werk)dagen de aanbetaling retour storten.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotograaf.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Digitale bestanden

 1. Opdrachtgever ontvangt de gekochte digitale bestanden bewerkt, in HR-formaat en webformaat. Het webformaat bevat een watermerk. Voor online plaatsing van de foto's dient opdrachtgever ten aller tijde het webformaat te plaatsen m.u.v. opdrachten voor bedrijven. Bedrijven mogen HR-formaten online publiceren. Ons advies is om dit via de computer te doen voor het mooiste resultaat.
 2. Bij het ontvangen van de digitale bestanden heeft opdrachtgever gebruiksrecht, geen auteursrecht.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden.
 4. Digitale bestanden worden door de fotograaf 3 maanden bewaard en daarna verwijderd.

Artikel 13. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht van de foto's ligt te allen tijde bij Picture Your Moment Photography.
 2. Het is niet toegestaan om de gekochte digitale bestanden zelf te bewerken.
 3. Bij plaatsing van de digitale bestanden op social media dienen de webformaat foto's gebruikt te worden. Het is niet toegestaan om de HR-bestanden op internet te plaatsen. Het webformaat bevat een klein watermerk met het logo van Fotograaf, waardoor naamsvermelding van Fotograaf niet meer verplicht is.
 4. Het is niet toegestaan om de digitale bestanden in te sturen voor fotowedstrijden of te gebruiken bij commerciële doeleinde zonder schriftelijk toestemming van Fotograaf.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor kinderen, huisdieren en eventuele ander bezoek wat met opdrachtgever meekomt. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar dit dient wel gemeld en afgehandeld te worden.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijking op niet-gekalibreerde beeldschermen en/of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies van de foto's. Fotograaf bewaard de foto's 3 maanden in het archief en dan worden deze uit het bestand verwijderd.
 5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele schade e/o diefstal tijdens een workshop e/o cursus.

Artikel. 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan opdrachtgever gemeld.
 2. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan de opdracht worden beëindigd.

Artikel 16. Modellenoproep 

 1. Fotograaf is gemachtigd om de gemaakte beelden, uit een modellenoproep, minimaal 1 jaar te gebruiken voor online en offline publicatie. Fotograaf mag de beelden insturen voor wedstrijden e/o de sub licenties verkopen. Bij ontvangen van de beelden ontvangt U gebruikersrecht. Auteursrecht blijft ten aller tijde van de fotograaf.
 2. Model is vrij om de beelden te gebruiken voor eigen gebruik. Bij online gebruik van de beelden is naamsvermelding van de fotograaf verplicht. Model is niet gemachtigd om de beelden zelf te bewerken. De beelden blijven zoals de fotograaf deze geleverd heeft. Model mag de beelden niet insturen naar o.a. fotowedstrijden e/o het verlenen van sub licenties van derden zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.
 3. Model kan ten aller tijden aangeven dat model niet langer wenst dat de beelden gebruikt worden door de fotograaf. Dit kan schriftelijk via post of per e-mail. De reeds gebruikte afbeeldingen, lopende acties e/o verkochte sub licenties aan derden kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Wél zal fotograaf per direct de beelden verwijderen en deze niet meer gebruiken. Indien dit binnen het jaar is, zal de fotograaf de geïnvesteerde tijd in rekening brengen. Hierbij zal de lopende prijslijst gehanteerd worden.

Artikel 17. Winacties

 1. Een winnaar heeft recht op de gewonnen prijs indien deze binnen 1 week na de bekendmaking contact opneemt om de prijs te claimen.
 2. Indien de prijs een fotoshoot treft, dient er binnen 2 weken na het eerste contact een afspraak te maakt te worden. De daadwerkelijke afspraak mag later plaatsvinden.
 3. Indien een afspraak van een win-actie verplaatst dient te worden, zullen er administratiekosten in rekening gebracht worden. Bij gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, geldt een andere regeling. Onder gegronde redenen voor het annuleren valt; ernstige ziekte van de opdrachtgever, overlijden van de opdrachtgever of overlijden van de naaste familieleden van de opdrachtgever.
 4. Fotograaf is gemachtigd om de gemaakte beelden, vanuit een winactie, minimaal 1 jaar te gebruiken voor online en offline publicatie. Winnaar kan ten aller tijden aangeven dat de beelden niet langer gebruikt worden door de fotograaf. Dit kan schriftelijk via post of per e-mail. De reeds gebruikte afbeeldingen, lopende acties e/o verkochte sub licenties aan derden kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Wél zal fotograaf per direct de beelden verwijderen en deze niet meer gebruiken. Indien dit binnen het jaar is, zal de fotograaf de geïnvesteerde tijd in rekening brengen. Hierbij zal de lopende prijslijst gehanteerd worden.
 5. Indien afspraken niet op tijd gemaakt worden en/of winnaar niet akkoord gaat met de voorwaarden, zal de prijs komen te vervallen.

Artikel 18. Studio

 1. Het is niet toegestaan om zelf beelden te maken in onze studio en/of tijdens het bezoek in de studio zonder toestemming van de fotograaf.
 2. Het is niet toegestaan om zelf beelden te maken van het beeld(scherm)en van de fotograaf.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle bezoek die meekomt naar de studio. Bij eventuele schade dient opdrachtgever dit aan te geven en te vergoeding.

Artikel 19. Spaarzegels 

 1. Bij elke €25,- ontvangt opdrachtgever 1 spaarsticker m.u.v. de kalenderactie, bruidsreportages, offertes/overeenkomsten en cadeaubonnen.
 2. Bij een volle spaarkaart, 12 stickers, ontvangt opdrachtgever een korting van €25,- bij een eerstvolgende afspraak.
 3. Per afspraak mag 1 volle spaarkaart ingeleverd worden.
 4. Een volle spaarkaart is niet inwisselbaar tegen contanten.
 5. Volle spaarkaarten zijn onbeperkt geldig, zolang Picture Your Moment bestaat.

Artikel 20. Kalenderactie

 1. Elke maand komt klant naar de studio voor een fotoshoot.
 2. De fotoshoot zal plaats vinden in de studio te Nieuw-Vennep, tenzij anders overeengekomen.
 3. De fotoshoot zal ongeveer 15 minuten duren en zal op 1 decor, per maand, plaats vinden.
 4. Klant mag zelf props meenemen voor de fotoshoot.
 5. Klant mag ook meerdere mensen meenemen met een maximum van 8 personen.
 6. Na elke afspraak zal de nieuwe afspraak, in overleg, ingepland worden. Indien de afspraak niet nagekomen kan worden zal dit binnen 48 uur doorgegeven moeten worden aan de fotograaf. Indien dit niet het geval is, zal er €10,- administratiekosten in rekening gebracht worden voor de verloren tijd. Bij gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, geldt een andere regeling. Onder gegronde redenen voor het niet nakomen van de afspraak valt; ernstige ziekte van de opdrachtgever, overlijden van de opdrachtgever of overlijden van de naaste familieleden van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient voor terugbetaling van de aanbetaling een rouwkaart te overleggen.
 7. Indien klant meerdere malen niet op komt dagen e/o zich niet aan de afspraken houdt, is Picture Your Moment gemachtigd de klant uit te schrijven. Klant ontvangt ten aller tijde de betaalde foto's, maar zal het uiteindelijke eindproduct niet meer ontvangen.
 8. Kosten van de kalenderactie bedragen €20,- per maand. Hiervoor ontvangt klant 1 digitale foto in zowel HR-formaat als webformaat. Het webformaat zal een watermerk bevatten. De klant kiest deze foto zelf uit. Tevens zal deze foto gebruikt worden voor het eindproduct. Al deze foto's dienen landscape te zijn voor het mooiste resultaat.
 9. Eventuele extra digitale bestanden kunnen afgenomen worden voor een gereduceerd tarief. Let op, deze prijs is alleen voor deelnemers van de kalenderactie!
 10. Na de fotoshoot ontvangt klant een link naar een, met wachtwoord beschermd, online galerij. In deze galerij dient klant binnen 7 dagen een keuze maken, tenzij anders overeengekomen.
 11. Na de selectie van de foto(s) zal er een eindfactuur opgemaakt worden, bestaande uit de kosten voor de kalenderactie en eventuele bij bestellingen. Deze factuur dient klant binnen 5 dagen o.v.v. het factuurnummer te voldoen.
 12. Digitale bestanden worden ten aller tijde gemaild via WeTransfer, tenzij anders overeengekomen. Klant mag tijdens de kalenderactie deelnemen aan eventuele thema's. Thema-datums worden niet aangepast op de mogelijke tijdstippen van de klant. Indien klant hieraan mee wil doen, dient klant de aangegeven datum te kunnen.
 13. Indien klant een fotoshoot buiten de kalenderactie wil boeken, denk aan meerdere personen e/o meer tijd, dan ontvangt klant een korting van 15%. Tevens geldt het gereduceerde tarief voor de bij bestellingen ook voor de klant. Deze korting geld niet op aanbiedingen!
 14. Half november, tijdens de kerst sessies, zal de laatste fotoshoot plaats vinden. Hierna zal het eindproduct gemaakt en besteld worden. Indien, door schuld van klant, het eindproduct eind november niet mee besteld kan worden, zullen er administratiekosten van €15,- in rekening gebracht worden om het eindproduct alsnog te ontvangen.
 15. Het eindproduct bestaat uit een jaar-, of verjaardagskalender en USB-stick met (nogmaals) alle bestelde foto's.

Artikel 21. Workshops

 1. Alle workshops e/o cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. De nodige hoeveelheid inschrijvingen zal genoemd worden bij de definitieve bevestiging van uw reservering. Fotograaf is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daar uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht van.
 2. Na inschrijving ontvangt U een digitale bevestiging via e-mail, die uw inschrijving definitief maakt. Door in te schrijven en de betaling te voldoen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden
 3. Fotograaf behoudt zich het recht voor, waar nodig, de locatie te veranderen. Fotograaf is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van de workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
 4. Afmelding dient minimaal 28 dagen voor de workshop en via e-mail te gebeuren. Bij afmelding wordt 25% van het bedrag ingehouden, om de administratiekosten te dekken. Bij gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, geldt een andere regeling. Onder gegronde redenen valt; ernstige ziekte van de deelnemer, overlijden van de deelnemer of overlijden van de naaste familieleden van de deelnemer. Hierbij worden enkel de kosten die Fotograaf bij derden heeft moeten maken, in rekening gebracht. Deelnemer dient voor terugbetaling van de betaling een rouwkaart te overleggen. Afmelding vanaf 28 dagen vóór de startdatum van de workshop wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen op de workshop wordt ook geen geld teruggeboekt.
 5. Fotograaf is gerechtigd om bij ziekte, van de docent, deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Indien de workshop of cursus geannuleerd wordt ontvangt u het volledige bedrag teruggestort. De betaalde cursus kosten worden dan teruggestort.

 Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK, 2019

 

Privacyverklaring Picture Your Moment Photography

 

Picture Your Moment, gevestigd te Pesetaweg 105, 2153 PJ Nieuw-Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

 • Tanja Oosterveer - Lammerse
 • Pesetaweg 105
 • 2153 PJ Nieuw-Vennep
 • 06-10422233

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken jullie gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten e/o omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt d.m.v. inschrijving voor de nieuwsbrief. De gegevens die wij verwerken zijn:

 • - Voor- en achternaam
 • - Adresgegevens
 • - Telefoonnummer
 • - E-mail adres
 • - Internetbrowser en apparaattype
 • - Fotobeelden

Ik verwerk jou persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • - Het kunnen bereiken van de klant indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • - Het bewerken van fotobeelden e/o het verwerken van fotobeelden voor producten.
 • - Het opsturen van producten of informatie indien nodig.
 • - Het informeren van onze diensten en acties .
 • - Het afhandelen van jouw betaling.
 • - Ik verwerk persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals de gegevens die nodig zijn bij belastingaangifte.
 • - Ik analyseer jouw gedrag op de website d.m.v. cookies om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Website en email

Een ingevuld contactformulier via de website of email die ik van jou ontvang zal ik bewaren zolang als de aard van het bericht nodig is voor de afhandeling. E-mail adressen ingeschreven voor onze nieuwsbrief zullen bewaard worden dat verzoek van verwijdering.

Mijn website maakt gebruik van Cookies, net als iedere andere website. Deze cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website wordt meegestuurd en vervolgens op de harde schrijf, of geheugen van het apparaat wat gebruikt wordt, opgeslagen. Deze cookies beschadigen het apparaat niet. De cookies kunnen uitgezet of verwijderd worden via de instellingen van  jouw internetbrowser.

Social media

Op mijn social media zullen reacties, recensies e/o likes verzameld worden die je zelf plaatst. Deze gegevens worden bewaard totdat je deze zelf weer verwijderd of ik mijn bericht(en) verwijder.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerder verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor persoonsgegevens. Het gaat hier om besluiten die gemaakt worden door een computerprogramma of systeem, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Bewaren van de gegevens

Ik bewaar de persoonsgegevens 7 jaar.  Naar wettelijke verplichting van de belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Hierna verwijder ik deze gegevens. De ingevulde formulieren waarbij klanten toestemming geven voor het gebruik van de fotobeelden zal ik bewaren zolang ik de fotobeelden wens te gebruiken. Je kunt dit ten aller tijde wijzigen door contact op te nemen met mij via info@pictureyourmoment.nl

Rechten - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt ten aller tijden je persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen. Hiervoor kan je een verzoek indienen door mij te contacten via info@pictureyourmoment.nl. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg dat in deze kopie je pasfoto, MRZ strook, paspoortnummer en BSN nummer zwart zijn. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren, maar ik hanteer een reactietijd van maximaal 4 weken. Het verzoek tot verwijdering kan wel gevolgen hebben voor mijn diensten.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht/overeenkomst met jou, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Wij maken gebruik van de volgende instanties:

Mijn leveranciers zijn:

Ik heb of verwacht vrij binnen kort een verwerkingsovereenkomst met mijn leveranciers. Met de leveranciers zal ik alleen de nodige persoonsgegevens delen, zoals naam en fotobeelden.

Klachten of vragen

Hebben jullie klachten e/o vragen kunnen jullie contact opnemen via info@pictureyourmoment.nl

 

© Picture Your Moment Photography | KvK: 60360127